TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020
Đính kèm Báo cáo số 1453/BC-BNV ngày 20/3/2020 và Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020
Tập tin đính kèm
Đàm Thái Thứ - Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Các tin liên quan Ngày đăng
Báo cáo số 190/BC-SNV ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/03/2020
Công bố kết quả điều tra xã hội học đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 27/02/2020
Sóc Trăng công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 25/02/2020
Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 25/02/2020
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 13/02/2020
Thông báo thời gian tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 thông qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, tỉnh Sóc Trăng 29/11/2019
Sóc Trăng ban hành Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 31/10/2019
Hỗ trợ công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 09/10/2019
Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công 25/09/2019
Bộ Chính trị nghiêm cấm 6 hành vi chạy chức, chạy quyền 25/09/2019
Trang 1/5
Website liên kết