TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019
Sáng ngày 28/4/2020, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố kết quả Chỉ số đánh giá Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019.

PAPI 2019 được thực hiện dựa trên ý kiến chia sẻ của 14.138 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc trong năm 2019 đối với 08 chỉ số nội dung, gồm 06 chỉ số nội dung gốc (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công) và 02 chỉ số nội dung mới (quản trị môi trường và quản trị điện tử). 

Theo kết quả công bố và phân loại của Chỉ số, có 16 tỉnh, thành phố thuộc nhóm cao nhất; 16 tỉnh, thành phố thuộc nhóm trung bình cao; 15 tỉnh, thành phố thuộc nhóm trung bình thấp và 16 tỉnh, thành phố thuộc nhóm thấp nhất. Địa phương có điểm số cao nhất trong năm 2019 là tỉnh Bến Tre với số điểm đạt được là 46,74 điểm và địa phương đạt số điểm thấp nhất là tỉnh Bình Định với số điểm là 40,84 điểm.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sóc Trăng năm 2019 đạt 42,97 điểm, vẫn thuộc nhóm trung bình thấp như năm 2018. PAPI năm 2019 ghi nhận tỉnh Sóc Trăng có 03/08 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2018 gồm chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân (đạt 4,85 điểm, tăng 0,02 điểm), chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (đạt 7,19 điểm, tăng 0,4 điểm) và chỉ số quản trị điện tử (đạt 3,51 điểm, tăng 1,17 điểm). 05/08 chỉ số thành phần còn lại đều giảm điểm nhẹ so với năm trước liền kề.

Thông tin chi tiết nêu tại báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019./. 

Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 24/04/2020
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 25/03/2020
Báo cáo số 190/BC-SNV ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/03/2020
Công bố kết quả điều tra xã hội học đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 27/02/2020
Sóc Trăng công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 25/02/2020
Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 25/02/2020
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 13/02/2020
Thông báo thời gian tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 thông qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, tỉnh Sóc Trăng 29/11/2019
Trang 1/5
Website liên kết