TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
Công văn số 926/SNV-CCHC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 25/03/2020
Báo cáo số 190/BC-SNV ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/03/2020
Công bố kết quả điều tra xã hội học đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 27/02/2020
Sóc Trăng công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2019 25/02/2020
Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020 25/02/2020
Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030 13/02/2020
Thông báo thời gian tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 thông qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, tỉnh Sóc Trăng 29/11/2019
Sóc Trăng ban hành Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 31/10/2019
Trang 1/5
Website liên kết