TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020; được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 16/10/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SNV về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020.
Một số nội dung liên quan đến Hội thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2020:
 
1. Về nội dung:
Cuộc thi tập trung tìm hiểu các nội dung chủ yếu như sau:
- Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Trung ương và tỉnh.
- Giải pháp, sáng kiến trong các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính.
- Vai trò, nhiệm vụ của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
2. Về hình thức:
Hội thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
- Đối với phần thi kiến thức: Công chức, viên chức tham gia trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Link phần mềm: https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn
- Đối với phần thi dựng video tuyên truyền về cải cách hành chính: Mỗi đơn vị tự xây dựng và đăng tải lên phần mềm ít nhất 01 video tuyên truyền cải cách hành chính về nội dung hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp xử lý các tình huống phát sinh thực tế liên quan đến các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính. Các nội dung sẽ thực hiện dưới các hình thức như sân khấu hóa, lời bình kết hợp đồ họa sinh động,.. để chuyển tải nội dung và làm rõ thông điệp tuyên truyền.
 
3. Về đối tượng tham gia Hội thi:
Công chức, viên chức đang công tác tại 46 sở ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh.
 
4. Về số lượng đội thi:
46 đơn vị tham gia xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng HĐND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện.
 
5. Về thời gian tổ chức Hội thi:
Hội thi bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày 15/11/2020 đến 24 giờ 00 ngày 15/12/2020. Thời gian công bố kết quả và trao giải: Chậm nhất là ngày 31/12/2020.
 
6. Cơ cấu giải thưởng
Đối với giải tập thể: Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 12 giải, trong đó có 01 giải nhất: 10.000.000 đồng; 01 giải nhì: 7.000.000 đồng; 02 giải ba (mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng); 03 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng); 05 giải phụ (mỗi giải trị giá 500.000 đồng, trao cho đơn vị dựng video hay nhất).
 
Đối với giải cá nhân: Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 05 giải phụ, mỗi giải trị giá 500.000 đồng cho người trả lời câu hỏi trắc nghiệm đúng nhiều nhất và nhanh nhất phần thi kiến thức.
 
Tập tin đính kèm
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 18/09/2020
Chính phủ sử đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyên 18/09/2020
Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 18/08/2020
Tỉnh ban hành quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian công bố video hướng dẫn phần kiểm tra thực hành tin học 07/07/2020
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức; và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 24/06/2020
Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục tăng 05 bậc 21/05/2020
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương của Việt Nam 07/05/2020
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019 05/05/2020
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 24/04/2020
Trang 1/6
Website liên kết