TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN TIN TỨC -> NGHIÊN CỨU - BÌNH LUẬN

Back
Kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/3/2020 về kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 78 đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (trong đó có 04 đơn vị kiểm tra lồng ghép với Đoàn kiểm tra về cải cách hành chính của tỉnh do Sở Nội vụ tổ chức)

Trong năm 2020, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã đến và tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của 78/78 đơn vị theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị được kiểm tra đã quan tâm triển khai đầy đủ, hiệu quả các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng kịp thời ghi nhận những nội dung mà một số đơn vị chưa thực hiện tốt, cụ thể việc xây dựng mục tiêu chất lượng, cải tiến hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ hàng năm chưa thật sự đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức,…

Tại lần kiểm tra này, Đoàn Kiểm tra đã đề nghị và hướng dẫn 27/78 đơn vị phải nhanh chóng khắc phục một số điểm chưa phù hợp để việc áp dụng HTQLCL đạt hiệu quả cao hơn. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện gửi báo cáo khắc phục các điểm chưa phù hợp. 

Đoàn kiểm tra tổng hợp kiến nghị của các đơn vị nhằm duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được thuận lợi hơn. Ghi nhận kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã có báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tích hợp HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng tại các CQHCNN với hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

Hình ảnh: Đoàn kiểm tra ISO làm việc với đơn vị được kiểm tra

Phú Nguyên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Các tin liên quan Ngày đăng
Ngành xây dựng triển khai hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch 11/01/2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành thủ tục hành chính của Sở công thương năm 2020 11/01/2021
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP, CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CỞ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 05/01/2021
Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 05/01/2021
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng năm 2020 05/01/2021
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng 05/01/2021
Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực cải cách thủ tục hành chính 31/12/2020
Sóc Trăng tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công 28/12/2020
Sở Xây dựng tổ chức triển khai quy định mới trong lĩnh vực xây dựng, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thể chế 28/12/2020
Chỉ số hài lòng của người dân - Thước đo và yêu cầu cần thiết trong nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Sóc Trăng 28/12/2020
Trang 1/20
Website liên kết