TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh
Ngày 04/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh

SÓC TRĂNG QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG; QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ THỜI HẠN TỒN TẠI CỦA CÔNG TRÌNH THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

   Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân nhân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và thay thế các Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 và Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017).

   Theo đó, Sở Xây dựng và UBND thành phố Sóc Trăng được phép thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính về Cấp giấy phép xây dựng cho người dân, doanh nghiệp địa bàn thành phố Sóc Trăng.

   Nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh kịp thời nắm được thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về Cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tổng hợp danh mục 07 tuyến, trục đường phố chính (trước đây là 20 tuyến) tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

STT

Tên đường

Ghi chú

1

Quốc lộ 1A

Đoạn qua thành phố Sóc Trăng

Đoạn tuyến tránh thành phố Sóc Trăng từ Km 2127+320,75 đến Km 2136+810 Quốc lộ 1A

2

Quốc lộ 60

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Đường Tôn Đức Thắng (kể cả đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành)

3

Hùng Vương

Toàn tuyến

4

Trần Hưng Đạo

Toàn tuyến

5

Mạc Đĩnh Chi

Toàn tuyến

6

Đường Tỉnh 934

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Ngã ba Trạm máy kéo (kể cả đoạn qua địa bàn huyện Mỹ Xuyên)

7

Bạch Đằng

Toàn tuyến

       Có được kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự quyết tâm của tập thể Sở Xây dựng nhằm hướng đến mục đích công khai, minh bạch, thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính ngành xây dựng, làm giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà./.

Tập tin đính kèm
TẤN THÔNG, SỞ XÂY DỰNG

Website liên kết