TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 01/TB-SNV ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 28/10/2020
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng 19/08/2020
Thông báo tổ chức hướng dẫn cách làm bài đối với thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương năm 2020, tỉnh Sóc Trăng 13/08/2020
Thông báo tài liệu tham khảo phần sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp - giáo viên mầm non hạng II và chức danh nghề nghiệp - giáo viên tiểu học hạng II, tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Thông báo kết quả phúc khảo hồ sơ và điều chỉnh điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ và chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch thuộc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 10/08/2020
Thông báo số 04/TB.HĐ-SNV ngày 15/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 thông báo tạm hoãn tổ chức thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 15/04/2020
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự xét kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019, tỉnh Sóc Trăng 09/04/2020
Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019 tỉnh Sóc Trăng 10/02/2020
Công văn số 105/SNV-CCHC ngày 17/01/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng mời dự triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ Nội vụ 17/01/2020
Trang 1/8
Website liên kết