TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước năm 2018
Ngày 30/11/2018, Kiểm toán nhà nước ban hành Thông báo số 1741/TB-KTNN, 1742/TB-KTNN về việc tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước
   Ngày 30/11/2018, Kiểm toán nhà nước ban hành Thông báo số 1741/TB-KTNN, 1742/TB-KTNN về việc tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước. Cụ thể như sau:
   1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên cho một số đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực; 09 chỉ tiêu viên chức cho Trung tâm Tin học.
   2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).
   3. Vị trí, chuyên ngành đào tạo cần tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển được quy định cụ thể tại Thông báo số 1741/TB-KTNN, 1742/TB-KTNN.
   4. Địa điểm nhận hồ sơ:
      - Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh.        
     - Văn phòng Kiểm toán nhà nước các khu vực nhận hồ sơ dự tuyển theo vị trí dự tuyển của đơn vị.
   Kiểm toán nhà nước không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
   Mọi chi tiết xin liên hệ phòng 719, Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (số điện thoại: 024.626628616 xin số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn hoặc website: https://sav.gov.vn) để được hướng dẫn, giải đáp.
(Chi tiết theo Thông báo tuyển dụng đính kèm)
Tập tin đính kèm
Nguyễn Thị Lụa, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Website liên kết