TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TIN TỨC -> TIN TỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Back
Tỉnh ban hành quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quy định bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định này thay thế Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

- Số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

+ Loại 1: Bố trí tối đa 23 người.

+ Loại 2: Bố trí tối đa 21 người.

- Số lượng cán bộ như sau:

+ Bí thư Đảng ủy;

+ Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Bố trí số lượng công chức như sau:

+ Trưởng Công an

+ Chỉ huy trưởng Quân sự

+ Tài chính - Kế toán.

+ Văn phòng - Thống kê.

+ Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn)

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã)

+ Tư pháp - Hộ tịch.

+ Văn hoá - Xã hội.

          Bên cạnh đó UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện, đồng thời kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện Quyết định và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch, Đề án của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã sao cho phù hợp tình hình thực tế địa phương và đúng theo quy định

Lý Minh Thái, Sở Nội vụ

Các tin liên quan Ngày đăng
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian công bố video hướng dẫn phần kiểm tra thực hành tin học 07/07/2020
Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức; và kiểm tra kỹ năng tin học đối với chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 24/06/2020
Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục tăng 05 bậc 21/05/2020
Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 và những xu hướng tích cực trong cải cách ở cấp địa phương của Việt Nam 07/05/2020
Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2019 05/05/2020
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 24/04/2020
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 24/04/2020
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện Cải cách hành chính quý I, và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 25/03/2020
Báo cáo số 190/BC-SNV ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu của công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/03/2020
Trang 1/6
Website liên kết