TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Back
TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC CÔNG CHỨC CẤP XÃ

       Ngày 18 - 19/11/2017, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã thuộc 02 huyện Châu Thành và Mỹ Xuyên.
        Triển khai Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tỉnh Sóc Trăng, từ nay đến năm 2020 (theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng); Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra đánh giá năng lực làm việc và mức độ am hiểu của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
        Theo Kế hoạch, 02 ngày 18 và 19/11/2017, Sở Nội vụ cùng các ngành có liên quan (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình) tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của 05 chức danh công chức cấp xã (trừ Công an, Quân sự) của 02 huyện Châu Thành và Mỹ Xuyên. 
Tổng số công chức tham gia kiểm tra, đánh giá là: 118 công chức (Châu thành: 37 công chức; Mỹ Xuyên: 81 công chức)
         Công chức được kiểm tra, đánh giá với hình thức: 
        + Trả lời bảng hỏi với hình thức bán trắc nghiệm: với các nội dung có kiên quan đến kiến thức cải cách hành chính, tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý tình huống trong giao dịch hành chính. 
         + Thực hành trên máy tính.

 

         Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện đối với tất cả công chức (5 chức danh nêu trên) thuộc 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự kiến triển khai thực hiện và kết thúc trong tháng 11/2017. 

Phòng Cải cách hành chính- Sở Nội vụ.

Website liên kết