08:14 11/07/2021
Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tháng 6 năm 2021
Theo Báo cáo số 07/BC-TTHC ngày 28/6/2021 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng, trong tháng 6/2021, Trung tâm tiếp nhận 7.979 hồ sơ TTHC, trong đó có 3.663 hồ sơ TTHC tiếp nhận qua hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 45,91%. Kết quả Trung tâm đã giải quyết 6.919 hồ sơ, trong đó có 6.915 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,94%.

Trung tâm đã lấy ý kiến đánh giá của 569 tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm thông qua máy đánh giá mức độ hài lòng. Kết quả có 99,82% (568/569) ý kiến đánh giá hài lòng với dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên tại Trung tâm.

Trong tháng 6, có 55 lượt cá nhân, tổ chức đến giao dịch tại Quầy Không gian cho doanh nghiệp để được hỗ trợ, hướng dẫn TTHC như: tư vấn về loại hình doanh nghiệp, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký qua mạng về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, Trung tâm đã kịp thời chỉ đạo công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục chấp hành tốt giờ giấc làm việc, nêu cao trách nhiệm phục vụ người dân, có thái độ thân thiện, cởi mở và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC của đơn vị.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn trên hệ thống phần mềm, Trung tâm đề nghị các sở ngànhcó TTHC thực hiện tại Trung tâm tiếp tục nhắc nhở phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và kịp thời cập nhật vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tránh tình trạng thực tế trả đúng hạn nhưng quá trình xử lý ghi nhận hồ sơ trễ hạn, việc bấm chuyển trả kết quả về Trung tâm phải đồng thời với việc trả hồ sơ trên thực tế.Đồng thời, thực hiện tốt việc số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnhvề triển khai đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tốc độ đường truyền và dung lượng đăng tải kết quả số hóa trên hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh tin nhắn SMS thông báo đồng bộ với hồ sơ giải quyết đã chuyển đến Trung tâm.

Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB