12:01 30/08/2021
Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2021.
Một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Sóc Trăng năm 2021:
 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là: 70 chỉ tiêu, bao gồm:
- Ngạch chuyên viên: 63 chỉ tiêu.
- Ngạch kế toán viên: 04 chỉ tiêu.
- Ngạch văn thư: 03 chỉ tiêu.
 
2. Phương thức tuyển dụng: thi tuyển.
 
3. Hình thức thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.       Cụ thể gồm 02 vòng thi như sau:
- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung theo hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.
- Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.
 
4. Đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) theo một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng, số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
- Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ: dichvucong.soctrang.gov.vn.
 
5. Thời gian thi
- Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển: trong tháng 7/2021.
- Thời gian thi:
+ Vòng 1: trong tháng 9/2021.
+ Vòng 2: trong tháng 10/2021.
Đến tháng 5
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB