07:30 05/07/2021
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
STO - Ngày 22-6, đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2021 do đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Đồng chí Trần Minh Lý - Giám đốc Sở VHTTDL tiếp và làm việc với đoàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: N.H 

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay, Sở VHTTDL đã và đang thực hiện được 19/24 phần việc. Ngoài ra, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở VHTTDL đã ban hành 9 kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn ngành. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trên cơ sở quyết định công bố của Bộ VHTTDL, sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 7 quyết định về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VHTTDL. Sở đã chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 191/QĐ-UBND, ngày 22-1-2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ thực tế và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam và thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính và lưu ý Sở VHTTDL tiếp tục nhân rộng cách làm hiệu quả và khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Đặc biệt là việc triển khai thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; rà soát thủ tục công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ...

Nguồn: http://baosoctrang.org.vn/
Đến tháng 9
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB