16:42 31/12/2021
Châu Thành đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ và cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền và phục vụ nhân dân

          Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và ghi nhận tình hình triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, trong quý IV năm 2021, huyện Châu Thành đã thành lập Tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra công vụ và cải cách hành chính bằng hình thức kiểm tra thông qua báo cáo, hồ sơ đối với 08 xã, thị trấn (Phú Tâm, Phú Tân, Thiện Mỹ, An Hiệp, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Thị trấn Châu Thành), 03 phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội), Đài Truyền thanh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

            Kết quả kiểm tra hồ sơ cho thấy, 05 cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc huyện quan tâm tham mưu thực hiện đạt tiến độ và hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ lớn trọng tâm mà UBND giao trong Kế hoạch CCHC của huyện năm 2021 liên quan đến công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử và công tác chỉ đạo điều hành. Đối với cấp xã, thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được các xã, thị trấn quan tâm. Ngay từ đầu năm 2021, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo công chức chuyên môn chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó chú trọng các hoạt động tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Hàng tuần tổ chức họp Bộ phận Một cửa để đánh giá ưu điểm và hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục nhằm từng bước nâng cao chất lượng của cơ chế một cửa, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân và doanh nghiệp. UBND xã, thị trấn đã thực hiện tốt niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ tồn đọng.

             Để vừa đảm bảo không làm gián đoạn việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19, các xã, thị trấn linh hoạt triển khai dịch vụ bưu chính công ích. Nhiều đơn vị đã đề xuất và triển khai mô hình hiệu quả về cải cách hành chính như mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; mô hình “Ngày thứ sáu gặp gỡ dân” tại các xã, thị trấn; mô hình gửi “Thư chúc mừng”; “Thư chia buồn”; “Thư xin lỗi” với người dân, doanh nghiệp, để thực hiện sự quan tâm chia sẻ, tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Ảnh: Công tác hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cải cách hành chính xã thời điểm cuối tháng 02/2021

            Việc bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn đảm bảo trong số lượng được quy định. Qua tổng hợp , toàn huyện có 158/180 cán bộ, công chức xã, thị trấn và 91/108 người hoạt động không chuyên trách. 100% công chức cấp xã đạt chuẩn chuyên môn. Các đơn vị đã trang bị hệ thống mạng nội bộ (LAN), 100% máy tính được kết nối internet và triển khai tốt phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm kế toán ngân sách xã, quản lý tài sản; đồng thời có nhiều tiến bộ trong việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện nghiêm, đúng theo Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.

            Qua kết quả kiểm tra hồ sơ kết hợp với việc theo dõi, ghi nhận thực tiễn hoạt động của các đơn vị, Tổ kiểm tra đã ra thông báo cụ thể kết quả kiểm tra, nêu rõ nhận định, đánh giá của từng thành viên Tổ kiểm tra đối với từng vấn đề, lĩnh vực các đơn vị đã thực hiện. Theo đó, Tổ kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôn đốc, công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của các đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như: một số ít đơn vị có ban hành Kế hoạch CCHC theo quy định nhưng chưa liệt kê cụ thể công việc trong năm; số lượng phiếu thăm dò tổ chức, cá nhân còn thấp; chưa xây dựng nhiều mô hình sáng kiến áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ cán bộ, công chức của 05 đơn vị thuộc huyện đăng nhập tài khoản email công vụ chưa đảm bảo so với yêu cầu thực thi công vụ (chỉ đạt 89,95%); hoạt động truy cập và sử dụng phần mềm văn bản điện tử một số viên chức chưa thường xuyên nên việc cập nhật các văn bản mới đôi lúc chưa kịp thời.

           Tổ kiểm tra đã đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có vi phạm, có biểu hiện sa sút về phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức triển khai quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, không để tiêu cực xảy ra trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt cần duy trì và xây dựng mô hình sáng kiến áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính phát huy hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị. Duy trì và nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định hành chính. Vận hành hiệu quả các phần mềm được trang bị, nâng tỷ lệ thực hiện ký số văn bản, phát hành văn bản điện tử./.

Thu Ngân, Đài Truyền thanh huyện Châu Thành
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB