16:48 31/12/2021
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Ngã Năm

      Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được đảng bộ, chính quyền thị xã Ngã Năm đặt biệt quan tâm, nhất là công tác chỉ đạo được duy trì xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc quán triệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở, phát hiện kịp thời những vụ việc phát sinh để giải quyết theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời nhắc nhở, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia quản lý, xây dựng chính quyền; luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

        Năm 2021, thị xã tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì và triển khai nhân rộng mô hình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định; tính đến nay trên địa bàn thị xã có trên 30 thủ tục hành chính được triển khai rút ngắn thời gian giải quyết tại Bộ phận Một cửa thị xã và các xã, phường; kết quả tiếp nhận và giải quyết đúng trên 8.650/8.650 hồ sơ đảm bảo rút ngắn theo đăng ký, đạt tỷ lệ 100%; thị xã triển khai thực hiện trọn gói, tập trung một đầu mối thủ tục hành chính trong cấp đổi thẻ bảo hiểm xã hội, cấp Căn cước công dân,.. tại Bộ phận Một cửa thị xã; tăng cường tính liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành cùng cấp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi, giảm sự phiền hà, chi phí và thời gian cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; qua đó đã tạo được niềm tin và góp phần nâng sự hài lòng của của nhân dân đối với sự phục vụ cơ quan nhà nước nói chung. Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,95%. Các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai và được người dân quan tâm thực hiện, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (tăng 40 hồ sơ so với cùng kỳ).

      Qua khảo sát sơ bộ năm 2021, thị xã Ngã Năm tiếp tục đạt kết quả khả quan trong công tác cải cách hành chính, đến nay thị xã chưa nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị không hài lòng về sự phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa thị xã và các xã, phường. Bên cạnh đó, thị xã Ngã Năm có nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã được nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng tổ chức triển khai áp dụng vận hành ứng dụng Official Account, tạo Cổng Bộ phận Một một cửa thị xã Ngã Năm cung cấp mã QR để phục vụ truy cập tìm hiểu thông tin, đối với 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm, từng bước tạo thói quen của người dân tăng cường thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến./.

Trần Minh Tài, Văn Phòng HĐND và UBND thị xã Ngã Năm
Đến tháng 5
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB