15:53 10/01/2022
Sở Xây dựng Sóc Trăng mã hóa 100% thủ tục hành chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu phát triển Chính quyền số

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 2728/TB-SXD về việc triển khai ứng dụng Quick Response Code (mã QR) để truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng,

Theo đó, toàn bộ 55 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng phụ trách đến nay đã được mã hóa bằng mã Quick Response (QR).

Phương pháp này giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, lúng túng trong việc tiếp cận, tra cứu thông tin thực hiện thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian đăng nhập vào trang một cửa điện tử Sở Xây dựng và tìm kiếm lĩnh vực, thủ tục hành chính cần thực hiện.

Người dân, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị di động, máy tính có kết nối mạng internet có thể quét mã QR truy cập tìm hiểu thông tin, tra cứu một cách dễ dàng đối với 55 thủ tục hành chính đang được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://motcuasoxaydung.soctrang.gov.vn

Giải pháp này của Sở Xây dựng sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Sở Xây dựng chính thức bắt đầu triển khai nội dung trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

(Đính kèm danh mục mã QR của 55 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

Tấn Thông, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Đến tháng 5
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB