16:26 25/05/2022
Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 đứng đầu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Sáng ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về phía tỉnh Sóc Trăng, tham dự hội nghị có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Phước Vĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Khưu Thị Diệu Huyền, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

Kết quả chỉ số CCHC năm 2021 các bộ, ngành được xếp vào 3 nhóm điểm, bao gồm: nhóm thứ nhất đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90%, lần lượt là Bộ Tư pháp (có chỉ số CCHC cao nhất với tỷ lệ 91,90%), Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhóm thứ 2 đạt kết quả chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90% gồm 13 đơn vị và 01 đơn vị có chỉ số CCHC dưới 80% (Bộ Khoa học và Công nghệ, thấp nhất với 78,72%). Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2021 là 86,07%, giảm 1,49% so với năm 2020, trong đó có 11/17 bộ có chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình.

Đối với các tỉnh, thành phố, kết quả chỉ số CCHC năm 2021 được phân theo 3 nhóm: nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, gồm 3 tỉnh: Hải Phòng (dẫn đầu với tỷ lệ 91,80%), Quảng Ninh và Đà Nẵng; nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 59 tỉnh, thành phố và nhóm C đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%, có 01 tỉnh là Kiên Giang với tỷ lệ 79,97%.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ số CCHC năm 2021 tỉnh Sóc Trăng đạt tỷ lệ là 87,54%, xếp hạng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,35% (tăng 01 bậc) so với năm 2020 (85,19%) và dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, các có 7/8 chỉ số thành phần có tỷ lệ tăng so với năm 2020, bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy (đứng đầu trong 63 tỉnh, thành), Cải cách tài chính công (xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố), Hiện đại hóa nền hành chính và Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội. Còn lại lĩnh vực Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có tỷ lệ 76,89%, xếp hạng 62/63 tỉnh, thành phố, giảm 11,11% (40 bậc) so với năm 2020.

Kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2021 theo từng lĩnh vực so với năm 2020

Năm 2021, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số Sipas) được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát 28.372 phiếu đánh giá của người dân, người đại diện tổ chức trong cả nước. Tỷ lệ hài lòng về sự phục vụ hành chính trung bình của cả nước năm 2021 đạt 87,16%, cao nhất là tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ 94,07%, thấp nhất là Cao Bằng với tỷ lệ 82,79%. Riêng đối với Sóc Trăng, Chỉ số Sipas của tỉnh năm 2021 đạt 89,51%, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 0,84% (5 bậc) so với năm 2020 (88,67%, hạng 14/63), đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ CCHC tỉnh, sự tham mưu tích cực của cơ quan Thường trực CCHC tỉnh, các sở chuyên ngành và sự nỗ lực các ngành, các cấp trong thực hiện công tác CCHC trên toàn tỉnh. Đây là động lực quan trọng để tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số SIPAS đã đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về đẩy mạnh CCHC tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Sóc Trăng xếp Chỉ số CCHC vào nhóm khá cả nước, trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, từ năm 2026, mỗi năm tăng tối thiếu 01 bậc cho đến năm 2030; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% vào năm 2025 và đạt tối thiểu 95% vào năm 2030).

Hoàng Nam, Sở Nội vụ
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB