02:44 20/09/2022
UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp” thuộc lĩnh vực Hóa chất, kết quả:

Sở Công Thương đề xuất 04 nội dung, gồm:

- Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ “bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

- Đề xuất thay thế thành phần hồ sơ “Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP” thành “Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân”

- Đề nghị rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 12 ngày làm việc xuống còn 10 ngày việc.

- Đề xuất bổ sung quy định “thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”

Với các nội dung kiến nghị trên, chi phí cắt giảm cho doanh nghiệp được 16%.

Sở Công Thương báo cáo và trình UBND tỉnh các nội dung đề xuất trên, ngày 05/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2296/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, giao Sở Công Thương dự thảo văn bản thực thi khi được Bộ Công Thương xem xét, xử lý.

Đính kèm Quyết định 2296/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Trang Thị Cẩm Tú, Sở Công thương
Đến tháng 10
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB