03:02 21/09/2022
Khởi động thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm, hướng tới mục tiêu nâng cao hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới, ngày 07/3/2022, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch để phát động Hội thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 (Tại Kế hoạch số 43/KH-SNV).

Kể từ 07 giờ 00 phút ngày 15/9/2022, các đơn vị dự thi chính thức bước vào đợt thi trực tuyến cải cách hành chính. Đây cũng là thời điểm khởi động Hệ thống phần mềm Hội thi. Theo Kế hoạch, đợt thi trực tuyến sẽ kết thúc vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022. Đến thời gian này Hệ thống phần mềm sẽ tự động khóa.

Căn cứ Thể lệ Hội thi, các đơn vị sẽ tham gia 02 vòng thi:

- Vòng thi thứ nhất: Các đơn vị dự thi phải tham gia 02 phần thi gồm phần thi kiến thức và phần thi sáng kiến cải cách hành chính. Thời gian dành cho vòng thi này tính kể từ thời điểm phát động Hội thi đến 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022.

- Vòng thi thứ hai: Những đơn vị có nội dung sáng kiến cải cách hành chính nổi bật sẽ được chọn tham gia thuyết trình. Phần thi này dự kiến tổ chức 01 ngày trong tháng 11/2022.

Thời gian tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc Vòng thi thứ hai./.

Kim Hằng, Sở Nội vụ