10:19 10/11/2022
Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
Từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2022 Đoàn kiểm tra thực hiện công tác Cải cách hành chính thành phố Sóc Trăng do đồng chí Châu Kiến Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Phó ban Chỉ đạo CCHC làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 5 đơn vị phường gồm: UBND phường 1, UBND phường 3, UBND phường 5, UBND phường 8 và UBND phường 10.

Đoàn đã kiểm tra toàn diện tình hình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị theo Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 23/8/2022 của UBND thành phố về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách công vụ; Tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử và một số nhiệm vụ khác có liên quan. Đồng thời, kiểm tra các nội dung  phân cấp quản lý nhà nước về các lĩnh vực Xây dựng, Ngân sách nhà nước, Quản lý đầu tư công (nếu có), Quản lý đất đai và Quản lý công vụ, cán bộ, công chức.

Kiểm tra việc niêm yết các thủ tục hành chính - Ảnh Lê Vũ

Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban nhân dân các phường đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các TTHC được niêm yết rõ ràng, đúng quy định; đồng thời quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại và đề nghị các phường cần nghiêm túc khắc phục như: công tác tuyên truyền về cải cách hành chính như: hình thức tuyên truyền, cũng như nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính, chưa phong phú, đa dạng, chưa đi vào chiều sâu nhất là công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa chưa nắm được TTHC mức độ 3, 4 để tuyên truyền đến Người dân; Giải quyết TTHC ở các Phường còn trễ hạn. Việc cập nhật TTHC trên phần mềm 1 cửa điện tử cũng chưa đảm bảo; Hồ sơ cá nhân cán bộ, công chức tại một số đơn vị chưa được cập nhật đầy đủ.

 Qua đó, Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị các phường quan tâm khắc phục các hạn chế, thiếu sót, đồng thời tiếp tục nỗ lực triển khai công tác CCHC tại địa phương, trong đó cán bộ, công chức cần nghiên cứu thao tác thực hiện các TTHC mức độ 3, 4 để hướng dẫn Người dân khi đến tham gia giải quyết TTHC; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, các văn bản về cải cách hành chính; đồng thời thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, giao tiếp ứng xử nhằm mang đến sự hài lòng hơn cho người dân.

Thông qua kết quả kiểm tra, là cơ sở để các đơn vị thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền thân thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục tại các cơ quan hành chính các cấp./.

Ngọc Sơn, Phòng Nội vụ Thành phố Sóc Trăng
Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB