08:28 28/12/2022
Sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ và thời hạn hiệu lực của thủ tục “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp”

Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Bộ Công Thương có ban hành số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022, theo đó 02 văn bản này đã Sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ và thời hạn hiệu lực của thủ tục “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp”. Đây cũng là  nội dung Sở Công Thương đã rà soát và có kiến nghị gửi đến Bộ Công Thương trước đó.

Quy định này đã giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn như giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận tiện trong quá trình quản lý và giúp cho tổ chức, cá nhân giảm được chi phí khi thực hiện thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp”, cụ thể là:

(1) Thay thế “Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất” thành  “Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân”. Quy định này giảm được 04 thành phần hồ sơ so với quy định trước đây.

(2) Quy định “thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”: nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể thẩm định lại mức độ an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh cho các cơ sở./.

Cẩm Tú, Sở Công thương
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB