14:35 05/11/2021
Bản tin Cải cách hành chính - Số 38 năm 2021
Bản tin Cải cách hành chính - Số 38 năm 2021
Đến tháng 6
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB