08:12 07/03/2022
Bản tin cải cách hành chính - Số 08 năm 2022
Bản tin cải cách hành chính - Số 08 năm 2022
File đính kèm:
Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB