14:21 29/03/2023
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, Bộ Nội vụ
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2023, Bộ Nội vụ
Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB