10:28 25/03/2023
Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
File đính kèm:
Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB