10:49 21/02/2022
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Thạnh trị
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 - UBND huyện Thạnh trị
Đến tháng 2
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB