14:42 05/05/2022
Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Châu Thành
Báo cáo kết quả cải cách hành chính quý I năm 2022 của huyện Châu Thành
Đến tháng 12
tỉnh Sóc trăng đã giải quyết

hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận:
Đã giải quyết:
Tự động cập nhật vào lúc:
CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
LIÊN KẾT WEB