STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 03/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Khoa học và Công nghệ