STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 145/UBND-TTHC Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
2 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
3 162/UBND-TTHC Về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
4 227/UBND-TTHC Về việc tăng cường thực hiện công khai thủ tục hành chính và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
5 467/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý công sản trên địa bàn tỉnh Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
6 13/TB-VPUBND Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Thông báo UBND tỉnh
7 555/UBND-TTHC Về việc thống nhất danh sách cơ quan, đơn vị và lĩnh vực thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
8 922/QĐ-UBND Quyết định ban hành nội dung, phương thức và mẫu phiếu chấm điểm, đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Quyết định UBND tỉnh
9 56/KH-UBND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
10 910/UBND-TTHC Về việc thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh