STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 10-NQ/TU Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Địa phương Nghị quyết Tỉnh ủy Sóc Trăng