Số ký hiệu: 403/KH-STC
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài chính
Ngày ban hành: 28/01/2022
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Lượt xem: 0
Năm: 2020
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính
Nhóm văn bản: Sở, ban ngành
Lĩnh vực: Cải cách hành chính
Loại văn bản: Kế hoạch
File văn bản: