STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 04/KH-BDT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Dân tộc Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Dân tộc