STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 157/UBND-TH Về việc tuyên truyền nội dung video tại Hội thi trực tuyến cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Công văn UBND tỉnh
2 13/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh
3 35/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch UBND tỉnh