STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 01/KH-BQL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp