STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 01/KH-SKHĐT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư