STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 05/KH-SNN Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn