STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 04/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường