STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 01/KH-TTr Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Thanh tra tỉnh