STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 31/KH-BQLDA1 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Ban Quản lý dự án 1 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Ban Quản lý dự án 1