STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 05/KH-PTTH Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Đài Phát thanh và Truyền hình