STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 08/KH-PL Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ