STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 14/KH-SNV Triển khai Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 Cải cách hành chính Tỉnh Kế hoạch Sở Nội vụ
2 05/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Nội vụ Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nội vụ
3 06/KH-SNV Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Nội vụ