STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 02/KH-CTSTR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Cục thuế tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Cục Thuế