STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 91/KH-STR Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh