STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 112/KH-KBST Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Kho bạc Nhà nước