STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 08/KH-CCHC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Thạnh trị Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND huyện Thạnh trị