STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 403/KH-STC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Tài chính Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài chính
2 209/KH-STC Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Sở, ban ngành Kế hoạch Sở Tài chính