STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 10-NQ/TU Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Địa phương Nghị quyết Tỉnh ủy Sóc Trăng
2 182/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
3 452/QĐ-UBND Về việc phệ duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm 2021 Cải cách hành chính Địa phương Quyết định UBND tỉnh
4 21/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh
5 52/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 Cải cách hành chính Địa phương Kế hoạch UBND tỉnh