STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 05/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Ngã Năm Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Ngã Năm