STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Nhóm văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Chức năng
1 02/KH-UBND Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại Thị xã Vĩnh Châu Cải cách hành chính Huyện Kế hoạch UBND Thị xã Vĩnh Châu